Directe toegankelijkheid
U kunt binnen 2 werkdagen en zonder verwijzing terecht voor een eerste afspraak. Als u zich zonder verwijzing aanmeldt, doen wij een screening om te bepalen of fysiotherapie is aangewezen. Als dit het geval is, volgt een fysiotherapeutisch onderzoek. Hierop baseren wij het behandelplan dat wij met u bespreken en waarmee u kunt instemmen. Aansluitend kan de eerste behandeling plaatsvinden.
Gerichte verwijzing
Vanwege onze samenwerkingsrelaties kunnen wij u gericht verwijzen naar andere professionele zorgverleners, zoals de huisarts, (gespecialiseerd) fysiotherapeut, oefentherapeut, manueel therapeut, osteopaat, chiropractor, ergotherapeut of podotherapeut. Verder is de praktijk gelieerd aan ergonomisch adviesbureau Ergo Support (www.ergosupport.nl) en bestaat er een samenwerking met Custo Matraz (www.customatraz.nl).