Vergoeding
Wij hebben een overeenkomst gesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Aan hen declareren wij rechtstreeks de kosten van uw behandeling. Deze wordt voor 100% vergoed, mits u hiervoor voldoende (aanvullend) verzekerd bent. Dit bespaart u administratie. Uw zorgverzekeraar is verplicht om u een declaratieoverzicht te sturen. Kijk voor nadere informatie op www.defysiotherapeut.com onder de tekstkop "Bent u goed verzekerd?".
CZ Achmea VGZ Menzis
DFZ ONVZ Zorg en Zekerheid