Praktijkbeleid in verband met Coronavirus

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken, is Fysiotherapiepraktijk G.A. Daane tot nader bericht uitsluitend geopend voor face-to-face contacten in situaties waarbij uitstel van behandeling tot onomkeerbaar functieverlies leidt. Voor uw en mijn veiligheid zijn hier voorwaarden aan verbonden (geen ziekteverschijnselen, gebruik van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen en verwijzing voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg).

Neem bij vragen of behoefte aan nadere informatie of een (e-)consult gerust contact op.  De praktijk is gewoon per mail of telefonisch bereikbaar via 06-52053863.  Via dit mobiele nummer kunt u ook een WhatsApp bericht achterlaten of videobellen.